SŁOWO WPROWADZAJĄCE

 

Autor tych wspomnień w chwili wybuchu wojny 1939r. był uczniem Gimnazjum w Węgrowie. Do konspiracji i walki podziemnej włączył się od pierwszych dni okupacji. I - jak we wszystkim co robił - oddał  się tej działalności bez reszty.  Kolportował prasę podziemną, organizował zdobywanie broni,  uczestniczył w szkoleniach wojskowych, nade wszystko jednak cenił sobie udział w akcjach dywersyjnych, w walce.  Znany był w środowisku akowskim z brawurowej odwagi i prawości. Był wiernym w przyjaźni kolegą. W czasie akcji "Burza" dowodził drużyną.

 

Tak pełne zaangażowanie w walce z okupantem niemieckim spowodowało, że po wkroczeniu Sowietów i ustanowieniu przez nich władz komunistycznych, już wkrótce był ścigany.  Aresztowany - przez słynnego poźniej superubeka  J. Światło - zdołał zbiec, lecz nadal był zapamiętale tropiony przez UB.  W tym czasie podjął próbę przedostania się na Zachód przez Czechosłowację. Tam schwytany z powrotem znalazł się w Kraju. Na jakiś czas uratowało go ogłoszenie amnestii.

 

Podjął próbę rozpoczęcia normalnego życia, wstąpił na  studia. Nie na długo,  gdyż terror polityczny zaczął  się znowu nasilać. Kiedy sytuacja stała się bardzo groźna, zdecydował się na ucieczkę zagranicę.  Było to bardzo ryzykowne.  Jednak udało się.  Po burzliwych przygodach  znalazł się w końcu w Kanadzie.  Tam osiadł i żyje do dziś.

 

Te wspomnienia napisał na prośbę przyjaciół,  znających jego tak bardzo bogate w dramatyczne przygody życie.

 

Jest to zarazem ilustracja losów najlepszych ludzi tamtego pokolenia.  Losów wojennych i lat okupacji niemieckiej, ale także - a  może  jeszcze bardziej  - tych mniej znanych, a przez długie lata przemilczanych i zakłamywanych losów żołnierzy polskiego podziemia po wkroczeniu armii czerwonej i utworzeniu pod jej bagnetami tzw. władzy ludowej.  Inne dziś czasy i inna formacja  młodzieży.  Są jednak wartości, które nie zatracają się nigdy.

 

Dlatego przekazujemy te wspomnienia przede wszystkim młodym, którzy wkraczają w dorosłe życie w Polsce nareszcie wolnej.

 

A poza tym te wspomnienia to naprawdę frapująca historia.

 

Część pierwsza wspomnień obejmuje okres wojny i okupacji niemieckiej. Część druga to, co działo się po wkroczeniu Sowietów i wprowadzeniu reżymu komunistycznego, widziane przez pryzmat losów autora wspomnień. Wreszcie część trzecia zawiera wspomnienia z terenu Niemiec, dokąd udało mu się przedostać i gdzie  - dość burzliwie - przepędził rok.  Aż do wyjazdu do Kanady.

 

 

*Marian  Wintoch